Herborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180106-152

Fredningsnr.
260437

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Herborg by, matr.nr.1u : Høj i skel til matr.nr.1f af Herborg by. Høj, 4 x 17 m; stor åben udgravning, omfattende hele den syd- lige fjerdedel og omtrent ind til midten, men ikke helt til bunds; står med nøgne brinker, men tilgroet i bunden; ellers velbevaret, meget anselig set fra nordvest, nord og nordøst. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 10'-11', har været omgivet med en Stenkreds. Bortført. Høi af den toppede Type. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 17 x 4 m st. Stor, åben udgravning, omfattende hele den sydlige fjerdedel og omtrent ind til midten, men ikke helt til bunds. Står med nøgne brinker, men tilgroet til bunden, ellers velbevaret. Meget anselig set fra nordvest, nord og nordøst. Lynggroet i ager. tingl 5/2 1951

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; som fritekst men helt græsgroet; rævegrav i top af afgravning i syd og i nordlig højside; nyplantet læbælte ca. 2 m. fra vestfod mod vest; bevokset med græs, løvkrat og løvtræer, i skel, i ager; kan ses fra amtsvejen. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)