Herborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180106-154

Fredningsnr.
260436

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,70 x 10,50 m; flad, tilgroet, 4 m bred, 0,5 m dyb sænkning i top, ellers uskadt, men temmelig fortrampet af kreaturer. Græsgroet i ager. NM.I.: Ejeren lovede at hegne højen specielt når der skal være græsning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 5', gl. Udgravn. i midten. Høi af den toppede Type. Bevoksning: 1990: Græs

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 10,5 x 1,7 m st. Flad, tilgroet 4 m bred, ½ m dyb sænkning i top, ellers uskadt, men temmelig fortrampet af kreaturer. Græsgroet i ager. tingl 5/2 1951 Ejeren lovede at hegne højen specielt, når der skal være græsning.

1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; flad tilgroet sænkning i top som fritekst; større marksten i østside; bevokset med græs som i ager, men ikke høstet. Bevoksning: 1990: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)