Herborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180106-162

Fredningsnr.
260433

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 15 m, gammel, tilgroet, 3 m bred, 0,5 m dyb udgravning i top, med en bunke håndsten i midten og med smal udgang i sydøst; ellers velbevaret. Lyng- og fyrreklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 10'-11', gl. Udgravn. i midten, har været omgivet af Stenkreds; borte. Høi af den toppede Type. Bevoksning: 1990: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 15 x 3 m st. Gammel, tilgroet 3 m bred, ½ m dyb udgravning i top, med en bunke håndsten i midten og med smal udgang i sydøst, ellers velbevaret. Lyng- og fyrreklædt i ager. tingl 5/2 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; 3 x 5 m. stor udgravning i top, 0,5 m. dyb med en tilgroet jord- og stendynge i midten, meterbred udgang mod SØ; el. hegn lidt tæt på høj, aftalt med ejer at han flytter det ned på græsgangsniveau 1-2 m. ned; bevokset med græs, kratskov af eg, fyr og rønnebær bl.a., i ager; højen kaldes "Mads Dos" fra "Hyrdesangen" (gårdejerens udsagn). Ejeroplysninger på berejserskema. Bevoksning: 1990: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)