Herborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180106-163

Fredningsnr.
260432

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,20 x 14 m, toppen affladet, overfladen lidt forrodet af plantningsfurer, ellers uskadt. Fyrregroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 2'-3', gl. Udgravn. i midten. Høi af den flade Type. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

1950 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 14 x 1,2 m st. Toppen affladet, overfladen lidt forrodet af plantningshuller, ellers uskadt. Fyrregroet i plantage. tingl 5/2 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; toppen stadig affladet; højen er siden 1967 gradvist blevet indlemmet som del i haven med beplantning etc., en stentrappe er gravet fra top og ned til østfod 20-40 cm. ned i højen, højtop er tilsået med plænegræs, den Ø-lige side er stenbrolagt og tilplantet med mosplanter, et birketræ er plantet i N-siden, højfoden er beskåren hele vejen rundt og sat med hovedstore sten i N, Ø og S; stuehus bygget i 1956 ca. 3 m. Ø for højfod og kostald i 1956 ca. 4 m. N for højfod (med på 4 cm.-kort); maskinhus opført ca. 1959 ca. 14 m. NV for højfod; bevokset med haveplanter, græs, egetræer m.fl. løvtræer; fugleholk på træmast opsat ved højfod i øst. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)