Herborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180106-164

Fredningsnr.
260431

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,50 x 12 m, flad, tilgroet sænkning i toppen, dybt snævert, nyere hul i nordvest-foden, ellers u- skadt. Fyrregroet (i plantage), 1959: i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 3', ny Udgravn. ([ulæselig]). Høi af den flade Type. Bevoksning: 1990: Græs

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 12 x 1,5 m st. Flad, tilgroet sænkning i toppen. Dybt, snævert, nyere hul i nordvestforden, ellers uskadt. Fyrregroet i plantage. tingl 5/2 1951

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; tilgroet sænkning i top, brugt til henlæggelse af kompost og afbrænding af kvas, aftalt med ejer at det ophører; levende hegn (nu ca. mandshøjt) plantet for 2-3 år siden, 1,5 m. fra NV-lige højfod og i N-lig retning (afgrænsning af haven); bærbuske (ældre) ca. 2 m. øst for høj i havearealet; maskinhus opført ca. 1959 ca. 30 m. NØ for højfod, i haven. Bevoksning: 1990: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)