Herborgbakker

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180106-181

Fredningsnr.
250434

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj af "Gilbakker" eller "Herborgbakker", 2,8 x 25 m; stor, gammel, flad udgravning i midten, 5 m bred, og ud til syd- øst-siden; afgravninger i sydfoden, alt dog tilgroet, men nu temmelig afslidt ved børns leg. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 12', meget stor gl. Udgravning i Midten, Steenkreds, nu bortført. Høi af den toppede Type. Bevoksning: 1991: Mos og Lyng

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Gilbakker" eller "Herborg bakker", 25 x 2,8 m st. Stor, gammel flad udgravning i midten 5 m bred og ud til sydøstsiden. Afgravninger i sydfoden, alt dog tilgroet, men nu temmelig afslidt ved børns leg. Lynggroet i hede.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Høj af Gilbakke"; affladet top udover syd- og østsiden; afgravninger i sydfoden med dyregrav; afgravninger i øst- og nordfod; sti op på højen fra syd, nord og nordøst; sti henover afsats i vestsiden; alt tilgroet undtagen få afskrabninger, især i østsiden, bør hegnes; bevokset med mos og lyng i et hedestykke indhegnet til fårefold. Bevoksning: 1991: Mos og Lyng

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

set fra V
set fra S
set fra N
sf V
Foto, oversigt