Hejrehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-13

Fredningsnr.
260411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Hejrehøj", hvori en ødelagt jættestue. Højen 2,60 x 20 m, hele det indre udgravet i et 7 m bredt, 2 m dybt hul, i hvis nordside ses 3 af jættestuens side- sten i række på plads, 1 m høje, tilsammen 2 m lange; 2 mindre huller i nordvest- og vest-fod; 2 randsten ses i syd og nord, den sidste med huller efter spræng- ningsforsøg. Alt tilgroet, fyrreklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 8', med aldeles forstyrret Steenkammer (Jættestue) med Gang i SØ. De fleste Steen bortförte. (paa Bilag Nr. 1). Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hejrehøj" hvori en ødelagt jættestue. Højen 20 x 2 m stor, hele det indre udgravet i et 7 m bredt, 2 m dybt hul, i hvis nordside ses 3 af jættestuens sidesten i række på plads, 1 m høje, tilsammen 2 m lange. 2 mindre huller i nordvest- og vestfod, 2 randsten ses i syd og nord, den sidste med huller efter sprængningsforsøg. Alt tilgroet, fyrreklædt i plantage. tingl 5/2 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hejrehøj" med ødelagt jættestue. Som beskrevet i den fri tekst, alt tilgroet. Højen er ikke hegnet, o.a. overtrampet af kreatur og højfoden er af disse afskrabet næsten hele vejen rundt. I østsiden to større, ferske huller i højsiden. En dynge mindre marksten er henslængt i det gamle udgravede hul mod øst, er mosgroede. Bevokset med græs og rønnebærtræer, i græsmark. Bør hegnes 2 m ud fra højfod. De nye huller i højsiden repareres. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)