Fiskbæk Gårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-26

Fredningsnr.
260421

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 14 m; vestlige halvdel helt væk; i midten en stor grube til bunden, gravning i NØ-siden, alt gammelt og har været tilgroet, men nu er højen meget fortrampet af kreaturer. Græsgroet i ager. Tinglysning af "D-høj" foretaget d. 19/12-1991 med flg. fredningsbeskrivelse: Høj, 1,6 x 14 m. Uregelmæssig og afgravet. Den vestlige halvdel er bortgravet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 7-8', indrettet til Kartoffelkule. Höi af den toppede Type. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 14 x 1,6 m st. Vestlige halvdel helt væk, i midten en stor grube til bunden. Gravning i nordøstsiden, alt gammelt og har været tilgroet, men nu er højen meget fortrampet af kreaturer. Græsgroet i ager.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1205(57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøje; høj; vestlig halvdel ud mod vejkryds gravet væk, tilgroet; afgravning af østside, tilgroet; hul, ca. 0,5 m. dybt øverst i NØ-siden, tilgroet; højen er af uregelmæssig form og hullet men tilgroet med græs, løvkrat og et løvtræ, i kant af ager, i vejskel; på den anden side af vejen syd for højen ligger en parcel helt ud til vejen med et parcelhus, ca. 15 m. til garage og 20 m. til selve huset, bygget ca. 1964; ejer vil gerne have høj plejet. Ejeroplysninger på berejserskema. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)