Egeris
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-96

Fredningsnr.
26041

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,20 x 15 m; hele toppen fladt afgravet, i midten et lille hul, siderne ret forrodede, alt nu tilgroet. Lille, nyere hul i nord-foden. Fyrreklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 4', udgravet (gl) Steenkammer, med Spor af Gang i SØ. Fleste Steen bortförte. Höi af den toppede Type. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 15 x 1,2 m st. Hele toppen fladt afgravet, i midten et lille hul, siderne ret forrodede, alt nu tilgroet. Lille, nyere, hul i nordfoden. Fyrreklædt i plantage. tingl 5/2 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; affladet top med et lille hul i midten, alt tilgroet; bevokset med lyng og revling samt få mindre grantræer i NV-siden; i plantage (ca. 75 år gl.); nyere granplantering 5 m. fra højfod i vest. I Egeris Plantage, med begrænset adgang, til fods. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)