Egeris
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-96

Fredningsnr.
26043

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 8 m, toppen affladet, ellers urørt. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 8 x 1 m st. Toppen affladet, ellers urørt. Lyngklædt i plantage. tingl 5/2 1951

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 8 m. Top affladet. Fredet. Bevoksning: 1990: Lyng og Løvkrat

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; affladet top, tilgroet; bevokset med lidt løvkrat og nogle små birketræer; granplantering (knapt 10 år gl.) tangerer højens SØ-fod, med 2 træer 3-4 m. fra højfod; ny granplantering (ca. 1 år) tangerer med et træ 6 m. fra østlig højfod; i plantage. I Egeris Plantage, med begrænset adgang, til fods. Bevoksning: 1990: Lyng og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)