Egeris
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-97

Fredningsnr.
26042

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,70 x 12 m; mindre, gammel udgravning i top, til- groet, ellers uskadt. Fyrre- og lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 4-5', mindre gl. Udgravn. Höi af den toppede Type. Bevoksning: 1990: Lyng

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 12 x 1,7 m st. Mindre, gammel udgravning i top, tilgroet, ellers udskadt. Fyrregroet og lyngklædt i plantage. tingl 5/2 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; mindre ældre udgravning i top, tilgroet; bevokset med lyng og revling; granplantering (ca. 10 år gl.) knapt 5 m. SØ for høj (vekslende: 4-5 m.); i gl. plantage. I Egeris Plantage, med begrænset adgang, til fods. Bevoksning: 1990: Lyng

2009 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)