Fladhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-106

Fredningsnr.
260417

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Fladhøj", 2,80 x 27 m; i midten et 3 x 5 m stort, 1,60 m dybt, tilgroet hul, mindre, tilgroet hul i sydsiden. Toppen er en jævn flade, 19 m i diameter. Lyng- og græs- og fyrregroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (14)
1869 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fladhøj" lå på en afpløjet flade i midten af et 5 x 3 m stort og 1,6 m dybt tilgroet. I denne høj, som målte 27 m i diameter og 3 m i højde, fandt Jens Peder Jensen en stenkiste på 1,90 m i længden og 0,95 m i bredden. Stenkisten var fyldt med jord og sten, og angiveligt fandtes der spor efter ild, hvilket dog snarere var rester af en bortrådnet trækiste. I stenkisten lå der keramik, en sværd- og en dolkklinge, en bæltekrog, en pålstav, et dølleredskab, en syl, 2 fragmenterede bronzefibler, det hele af bronze, samt en ildslagningssten af flint. Genstandene stammer givetvis fra en mandsgrav.

1869 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Nationalmuseets protokol omtales en urne, der stod under en flad sten ved gravens østre ende.

1869 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved senere gravning fremkom flere stensætninger i højen yderkanter.

1869 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Anmeldelse fra privat
Uspecificeret institution

1869 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Uspecificeret institution

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 6', Nyere Udgr. (af Bönder) Forresten yderst merkelig Höi; aldeles flad og jævn ovenpaa; c. 50 Al. lang 20 Al. bred. Haand-Steen under Muldlag, indeslutter sikkert flere Grave. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fladhøj" 27 x 2,8 m st. I midten et 5 x 3 m stort, 1,6 m dybt tilgroet hul. Mindre tilgroet hul i sydsiden. Toppen er en jævn flade 19 m i diam. Lyng- græs og fyrregroet i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Museal grafisk eller digital dokumentation
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Fladhøj"; større tilgroet (græs, 1 gran, 1 gyvel) dybt hul i top, med rævegrav; mindre tilgroet hul i sydsiden; helt flad top undtaget jorddynge, tilgroet, ved midterhullet; bevokset med græs, gederams, buskads (rønnebær), løv- og fyrretræer, i ager. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Aner,E., Kersten,K.
Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Band X
1995