Fladhøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-128

Fredningsnr.
260512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Fladhøj", røse af sten uden muld på, 1,60 x 30 m, flad ovenpå; overfladen en del forrodet, med til- groede huller, hvoraf det midterste 5 m bredt, 1,20 m dybt; på sydvestkanten en 12 m lang, 2,5 m bred, 1 m høj stenvold. Bevokset med egekrat. NM.I.: Der forhandles om naturfredning af hele egekrattet, hvori disse to høje ligger (sb.128 og 129).
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 5', bestaar af en ujævn Dynge Haandsteen, ca. 150 Al i Omkreds, ca. 50 Al i Diameter. [ulæseligt] omtrent midt i Dyngen fandtes en Deel Bronze[ulæseligt], det skulde være inds. til Museet. Steenene ikke dækket af Muld, men lidt Egekrat. [ulæseligt]. Höi af den flade Type. Bevoksning: 1990: Løvtræer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fladhøj" røse af sten uden muld på, 30 x 1,6 m st., flad ovenpå. Overfladen en del forrodet, med tilgroede huller, hvoraf det midterste 5 m bredt, 1,2 m dybt. På sydvestkanten en 12 m lang, 2,5 m bred, 1 m høj stenvold. Bevokset med egekrat. tingl 5/2 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ejendommeligt anlæg, muligvis røse, som gl. beskr. angiver, i hvert fald mange sten i overfladen under græsdækket. Opr. sikkert flad top, men mange gravninger har gjort den ujævn ligesom omridset er uklart. Langs V-kanten af overfladen en ca. 10 m. lang og 0,7-1,0 m. høj vold og noget lignende kan have eksisteret langs Ø-kanten, men her er billedet sløret af for(?) opkastet fyld fra gravninger. Alle skader gamle. Bevokset med egekrat i større område med egekrat m. underbev. af tørst og kaprifolium men ikke andre træer end eg. ** Seværdighedsforklaring ** Spændende anlæg i interessante omgivelser, nemlig "egekrat" af den "rigtige" slags. 30.11.1990: "Fladhøj"; som fritekst, men meget forrodet og ujævn overflade med store huller, dels det nævnte i top og et af samme størrelse i S-siden, på V- og NV-kanten en stenvold; alt overgroet med græs, lidt løvkrat og egetræer, i egeskov; begrænset adgang til fods. Foto: 11-5-5. JBA Bevoksning: 1990: Løvtræer

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)