Fællesgårds høje
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-154

Fredningsnr.
260520

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/5 1909 og 15/7 1909. Gdr. Søren Chr. Kirkegaard. Diplom Afmærkn.: MS 1919, Schultz. Høj af "Fællesgårds høje", 3,30 x 22 m; i toppen en tilgroet udgravning, 4,5 m bred, 0,75 m dyb; vestfoden nærpløjet, ellers urørt. Lynggroet i nypløjet hede, der skal plantes med nåletræer. NM.I.: .....der skal plantes med nåletræer (ikke på højen).
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 10-12', mindre Udgr. I Siden efter Steen. Höi af den toppede Type. Bevoksning: 1991: Lyng

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 650/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Fællesgårdshøje" 22 x 3,3 m st. I toppen en tilgroet udgravning 4,5 m bred, 3/4 m dyb. Vestfoden nærpløjet, ellers urørt. Lynggroet i nypløjet hede, der skal plantes med nåletræer (ikke på højen). F.M. 27/5 1909 M.S.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Af "Fællesgårds høje". Lidt ujævn overflade. N-siden synes noget afgravet. Det i gl. beskr. nævnte hul i top er dækket. Rævegrave i sider. Skaderne gl. I lysning i plantage. 16.01.1991: Høj af "Fællesgårdshøje"; græsgroet sænkning i top; rævegrav med afskrabninger i nordside; bevokset med lyng og en fyrrebusk i siden, i plantage; begrænset adgang til fods. Foto: 3-8-8. JBA Bevoksning: 1991: Lyng

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)