Fællesgårds høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-153

Fredningsnr.
260519

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.:27/5 1909 og 15/7 1909. Gdr. Søren Chr.Kirkegaard. Diplom Afmærkn.: MS 1919, Schultz. Høj af "Fællesgårds høje", 2,60 x 20 m; smågravninger i toppen, hvor der er rævegrave, men tilgroede, østfoden nærpløjet, ellers uskadt. Lynggroet i nypløjet hede, der skal plantes med nåletræer. NM.I.: ...der skal plantes med nåletræer (ikke på højen).
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 9'-10', Udgr. efter Steen rundt om Höien. Höi af den toppede Type. Bevoksning: 1990: Græs og Lyng

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Fællesgårdshøje" 20 x 2,6 m st. Smågravninger i toppen, hvor der er rævegrave, men tilgroede. Østfoden nærpløjet, ellers uskadt. Lynggroet i nypløjet hede, der skal plantes med nåletræer. (Ikke på højen). tingl F.M. 27/5 1909 M.S.

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Top og sider meget ujævne af gl. og nye rævegrave. Vestfoden tidl. afpløjet. I udkant af mark op til plantage. M.S. løst anbragt i tilfældigt rævehul nær top (bør plejes). 29.11.1990: Høj af "Fællesgårdshøje"; M.S. står skråt i V-lige del af top, nok ikke på oprindelig plads; affladet top med et tital huller op til 1 m. store og 1/2 m. dybe, nogle med rævegrave i, de fleste huller er ferske; i S-siden 2 større afgravninger, ferske; østsiden ujævn, tilgroet: i N-siden gl. kreaturafskrabninger, tilgroede, og en fersk i højfod; V-siden afgravet af kreatur, ferskt; højen er meget ujævn og helt fortrampet af kreaturer; bevokset med græs og nogle fyrretræer, i græsgang; ca. 5 m. fra Ø-lige højfod et NS-gående ca. 10 m. bredt (ved høj 5 m. bredt p.g.a. døde træer) granbælte, ca. 8-10 år gl., i græsgangen langs skovens vildthegn; samme ca. 2 m. høje vildthegn også ca. indtil 20 m. N for højfod. Foto: 10-26-26. JBA Bevoksning: 1990: Græs og Lyng

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)