Bjørslev Plantage
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-160

Fredningsnr.
260534

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/7 1897. Hofjægermester R. Juel. Høj, 1,6 x 14 m, urørt; lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 4', velbevaret. Höi af den flade Type. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 14 x 1,6 m st. Urørt. Lynggroet i plantage. F.M. 22/7 1897

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I top nyere rektangulær nedgravning, ca. 2 x 1,5 m., 0,8 m. dyb, noget fyld atter hældt i hullet, resten langs N-kanten. I lille egeplantning ved udkant af plantage. Evt. politianmeldelse: Se berejserskema. 03.01.1991: Høj; i top et rektangulært hul, ca. 2 x 3 m., ca. 30-40 cm. dybt, med rævegang i nordhjørnet, antagelig gravning efter ræv, delvist tilgroet i siderne; bevokset med græs, mos og løvkrat og -træer i gl. løvtræsplantage, helt ind til høj og op på siderne; ejeren bør mindes om 5 m.-zonen (§ 53) ved skovning (§ 48); begrænset adgang til fods. Foto: 1-11-11. JBA Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Genstand givet til museum
Journal nr.: HEM 4027
Museum Midtjylland
Ravhængesmykke fundet af privatperson i en rævegrav i kanten af den fredede gravhøj.

2003 Privat opsamling
Journal nr.: HEM 4027
Museum Midtjylland

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)