Bjørslev Plantage
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180107-162

Fredningsnr.
260536

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/7 1897. Hofjægermester R. Juel. Høj, ca. 1,8 x 17 m; 3 m bred, tilgroet udgravning omtrent til bunden i vestsiden; tilgroet gravning langs nord-vest- foden. Lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 5'-6', velbevaret. Höi af den flade Type.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 17 x 1,8 m st. 3 m bred, tilgroet udgravning omtrent til bunden i vestsiden. Tilgroet gravning langs nordvestfoden. Lynggroet i plantage. F.M. 22/7 1897

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Gl. nedgravning omtrent til bund V for højmidten, herfra udløb mod SV til fod, tilgroet. Gl. afgravning v. NV-fod. Bevoksning (andet): Blåbærris. 03.01.1991: Høj; som fritekst; bevokset med græs, lyng og løvkrat; i plantage ud mod græsmark med å-løb; begrænset adgang til fods. Foto: 1-10-10. JBA

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)