Albæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180108-17

Fredningsnr.
270413

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,2 m høj. Højen måler 15,5 m i nord-sydlig retning og 14 m i øst-vestlig retning.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 3 F.h., et stort Hul i Midten. Bevoksning: 1985: Græs

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 8 m, velbevaret, lyngklædt. FM 23/8 1900.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 23/8 1900. Bevoksning: 1985: Græs

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,2 x 15,0 x 11,0 m. (tidligere overpløjet?). Noget flad. Hele NØ-siden er afpløjet, så højen har fået en trekantet form. Siden har ca. 60 cm. høj brink, ny skade? Der pløjes også noget tæt mod V. Foto af skaden, nr. 25, fra N. Med målebånd: 15,5 (N/S) x 14 (Ø/V) m. Påtale hærværket. Rep. Matr.nr. ændret til Albæk By nr. 5. Ejeroplysning på skema. 7.5.87: Ved samtale med ejer blev det klart, at der havde været en sag om for nær pløjning i 1979 (også indeholdt i F53-1132) og nogen tvivl om højenes mål. Vi gik sammen i marken og målte højene op med målebånd (se ovenfor) og ejeren ville gerne have, at disse nu var de "officielle" mål, som han gerne ville have skriftligt. Han lovede at istandsætte (han var faktisk begyndt og resultatet var pænt) højene efter de "nye" mål, således at højene ville være reparerede senest ved udg. af 1987. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Højen blev fundet som beskrevet og netop svarende ca til den højde der fremgår af omtinglysningen: 1,2 m høj, men dog kun 11,5 m i Ø-V retning. Bevokset m græs i ager. Formodentlig en enkelgravshøj. Efter opmåling vha højdemodel er højen 12 m i Ø-V retning.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)