Hosterhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180110-38

Fredningsnr.
260446

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/7 1920, gdr. Laurids Olsen, Lars Gammeljord, Hedevang og Knud Knudsen, Rækkergård. Diplom til alle 3 lodsejere. Høj, "Højestehøj", meget smuk, 4,25 x 30 m, ubetydelige gravninger i den græsklædte overflade.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 19 F.h., den ydre Form beskadiget ved Gravning, men dog endnu en smuk og anselig Höi. [[Fredlyst 1920 af Gammeljord, L. Olsen og K. Knudsen Dekl. Thingl. 1/7-20]]. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Højeste høj", meget smuk, 4,25 x 30 m, ubetydelige gravninger i den græsklædte overflade. FM 1/7 1920

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Højestehøj" (Hostedhøj på 4 cm.-kort); stor høj med græsgroet ujævn afgravning i top (ca. 4,5 x 3 m. og op til 0,5 m. dyb), hvorfra der udgår 3 stier, en ned til vejen i NV, en ned til vejen i NNØ og en ned til vejen i øst; flade afgravninger i alle sider, græs og kratgroede; bevokset med blåbærris, græs, gederams og rønnebærbuske, ved vejkryds i ager; læskur, 1 m. fra asfaltkant, træbygget med fladt tag (3 x 1,5 m.) og råmonterede cykelstativer opført ca. 22 m. SØ for højfod; en flad træbevokset C-høj ? (tilføjelse af MB: ikke C-høj - tinglyses ikke) ligger mellem skur og 2604:46 (på MB); skuret er nyopført på cementsokkel i grus, endnu ikke græsgroet, gråmalet officielt udseende, ved busstoppested, ikke skæmmende, vejskilte (metalrør med blå skilte, over mandshøje) placeret 1 m. fra højfod i NØ og 15 m. fra højfod på den anden side af vejskellet i NØ. ** Seværdighedsforklaring ** Markant i vejkryds, ved busstoppested, men bør plejes hvis den skal markedsføres. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)