Harrishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080603-33

Fredningsnr.
34143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
En høj, "Harrishøj", tværmål 20-22 m i øst-vest, i nord-syd ca. 12 m, højde 2,50-2,75 m. Den sydlige del af højen sløjfet ca. 1880, mens den nordlige fod krydses af sogneskellet. Græs- klædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Harrishøj" (Matrnr. 3) har været rund, c. 65 Fod i Tværmaal; men for c. 15 Aar siden sløjfedes den sydlige Del af Højen (nu 65 Fod fra ØSØ-VNV, 45 Fod fra NNØ-SSV), og der gravedes en Gang midt gennem Højen, hvorved der "5 Alen" dybt fandtes paa den naturlige Jordbund "en Urne", omgiven med Flintesten. I Urnen laa "Kobbersager" mellem Benene. I Højen, og ved Pløjning mærkes Randsten udenom, navnlig uden for den sløjfede Dels Plads, medens den nordlige Fod af Højen staar under den tilstødende Lods Hegn. Bevoksning: 1984: Græs

1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj, Harrishøj. Ca. 1880 er den sydlige del af højen sløjfet, mens den nordlige fod krydses af sogneskellet. Højens tværmål er nu 20-22 m i øst-vest, i nord-syd ca. 12 m. Højde 2,50-2,75 m. Græsklædt.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Harrishøj", stor hvælvet høj, græsklædt. Højtoppen flad. Et bredt dige med levende hegn støder op til højens østside, og fortsætter mod vest. Mod nord er højen stejl, ant. afgravet i gammel tid. Højen syner ganske velplejet. Mål: 3x14x18 m. Bevoksning: 1984: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)