Borris Nørreland
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180111-46

Fredningsnr.
270436

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1900, gdr. Nicolai Willadsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1927, lærer N. Krogh. Fladhøj, 1,6 x 45 x 20 m.
Undersøgelsehistorie  (13)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhöi, c. 120 F. lang og nogle og tyve F. bred; Höide: 3-5 F., Retning: Nordtilöst-Sydtilvest; har været omsat med store Sten, som alle ere borttagne; stærkt forstyrret ved Gravning. [[M.S. 1927]]. Bevoksning: 1987: Græs

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 118/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fladhøj, 1,6 x 45 x 20 m. FM 23/8 1900 MS 1927

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM1911 [[118/49]] Bevoksning: 1987: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifølge højkantskortet er det sb.nr. 44, der kaldes "Fladhøj". Ifølge de gule lister er det sb.nr. 46 (højnavnet findes imidlertid ikke på målebordsbladet). Ifølge den gule liste blev højen fredet år 1900 og ikke i 1911, som det fremgår af berejserteksten.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,6 x 45,0 x 14,0 m. (Blåt kort siger fladhøj, hvad det så måtte betyde). Retning ca. N/S. Navnlig i den N-lige trediedel en del gamle gravninger og sænkninger i top og Ø-side, i den S-lige del ca. 1/3 oppe fra S-enden en del større sten på og stikkende op af toppen; formentlig sten fra kammer. Herudfor mod V (hvor jorddækket muligvis er afgravet engang) toppen af sten i overfladen, muligvis gang in situ til kammer. En enkelt mulig randsten in situ ca. midt i V-siden. En del mere eller mindre løse sten spredt i/på overfladen langs højfoden. Der pløjes noget snært om N-enden. Til trods for sit lidt forgravede og forsømte udseende formentlig en ganske spændende og velbevaret sag. Bevoksning: 1987: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)