Klovenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180111-47

Fredningsnr.
270437

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Klovenhøj", 5 x 25 m. Græsklædt i ager. En stor udgravning går fra NØ-foden ind over midten af højen.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I "Klovenhøj" fandt nogle unge karle en oval stendynge, som lå i retning NØ-SV. I enden af dyngen fandtes en guldarmring og en bronzering blandt nogle lerkarskår og ben. Der fremkom flere grave dækkede med sten. Én af dem indeholdt et bronzesværd.

1877 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter at man i december 1877 var stødt på flere stengrave, blev amtsforstander Feddersen tilkaldt for at foretage en undersøgelse. "Klovenhøj" var kraftigt overpløjet og målte ca. 100 fod i tværmål og 20 fod i højden. Ved højens fod stod en kreds af sten, og ca. 30 fod fra stenkredsen stødte man på et dige, som hævede sig fra højens bund og endte i en skarp kam. Midt i højen fremkom en større stendynge, og på digets ydre side fandtes yderligere en stendynge, hvori det tidligere omtalte bronzesværd lå sammen med brændte ben. Omtrent midt på højens top fremkom en oval stenkreds, hvorfra de tidligere omtalte guld- og bronzeringe stammede. På højbunden fandtes en stendynge, og i midten af denne konstateredes ubetydelige rester af egetræ. Ved undersøgelsen fandtes også en jerngenstand, som ikke er bevaret, og tæt ved højen fremkom 3 "brolagte stenkredse".

1878 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 16 F. h.; en stor Udgravning fra Foden til ind over Midten af Höien og sikkert væsentlig udgravet. Herfra Mus. Nr. , indsendt ved Adj. Feddersen. Bevoksning: 1985: Græs, Lyng og Løvkrat

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Klovenhøj", 5 x 25 m. Græsklædt i ager. En stor udgravning går fra NØ-foden ind over midten af højen.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 5,0 x 35,0 x 35,0 m. "Klovenhøj". Stor kløft ind til højmidten fra NØ-foden, ved NØ-fod en del af den udgravede fyld, vanskeligt at afgøre, hvor den oprindelige højfod var her. Lidt udtynding af hyldebuskene ville pynte. Meget stor høj for egnen, men ellers ikke særlig bemærkelsesværdig. Bevoksning: 1985: Græs, Lyng og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)