Grøndal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180111-58

Fredningsnr.
270445

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/9 1900, gdr. Søren Bendtsen og gdr. Mads Madsens enke, Johanne Kristensen. Høj, 1,5 x 10 m. Beplantet med gran.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 3-4 F.h., fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1987: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 10 m. Beplantet med gran. FM 13/9 1900

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM1900 Bevoksning: 1987: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,2 x 13,0 x 13,0 m. Affladet top, jævnt skrånende sider undtagen mod SV, hvor der tidligere er pløjet lidt snært. Tidligere beplantet med gran, der for de flestes vedkommende nu er gået ud. Kunne godt soigneres lidt. Ligger imellem nyere 3-rækkede læhegn (mod N og SØ), der er plantet helt til højfod og tæt langs denne mod Ø. F53-1106: Disp. læplantning. Bevoksning: 1987: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)