Borris
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180111-75

Fredningsnr.
270451

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 10 m. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1195 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 6 F.h., fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1985: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 10 m. Græsklædt i ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1985: Græs

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,7 x 20,0 x 20,0 m. Lidt ujævne sider og top (gamle kreaturskader) ellers velbevaret, dog på SV- og NV-sider nye (fra '84) kreaturskader, størst mod NV 5 x 3 m., mod SV ca. 3 x 3 m., mindre i og omkring top. Skal repareres og hegnes. Pløjning for tæt mod Ø, her skal holdes bedre afstand. Ejer kontaktes om dette. Ejeroplysning på skema. 8.5.87: Der ligger nu stød, træer og andet ca. 50-60 m. NV for højen. Amtet må se, om det stadig ligger der næste år og i så fald kræve det fjernet. Ejer lovede at holde øje med kreaturers slid på højen og at holde bedre pløjeafstand mod Ø og SØ (3 m.). Genbesigt. amtet medio 1988. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)