Borris Nørreland
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180111-122

Fredningsnr.
270443

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 14 m. Lynggroet i hede. Med gl. udgravning i midten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr.] 120-122. Höie, 3-4 F.h., sandsynligvis alle udgravede. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1883 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 14 m. Lynggroet i hede. [[Gl. Udgravning i Midten]]

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr.] 120-21 sløjfede, [sb.nr.] 122 fredet. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af Stenhøje. Gl. udgravning, ca.3 x 3 m, 0,5 m dyb i midten, tilgroet; græs og gederamsgroet, i ager; mosgroede marksten på vestlig højfod; ca. 56 m ØNØ for højfod ligger en grusgrav. +38,39,40,41. 07.05.1987: Høj, i top sænkning, tidl. afpløjet noget oppe ad Ø-siden, nu bedre afstand. En del ganske store marksten v. fod. Der synes at være noget roderi med sb.nr. i højgruppen. Afstand til den N-ligste af højene ca. 170-180 m. Målangivelser: 1,2 x 14,0 x 13,0 m. SUA Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)