Ahler Østergård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180111-149

Fredningsnr.
270511

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Alergaard og Gaasdalshede. Høj, ca. 1,5 x 10 m. Granbevokset i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 5 F.h.; en stor Udgravning i Siden. En tæt nordöst for denne paa Generalstabens Kort afsat Höi er formentlig ikke nogen Gravhöi. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 10 m. Granbevokset i plantage.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,2 x 17,0 x 16,0 m. I top stor, lav sænkning mod NØ. I S-siden større nedgravning, ca. 3 x 5 m. til bund og med åbning i S-fod. Alt gamle skader. Tæt NV for højen er gravet en afvandingsgrøft, forløber langs højens NV-fod; gammelt anlæg. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)