Kjeldbæk Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180607-139

Fredningsnr.
280414

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kjeldbækhøj", 2 x 20 m. Lyngklædt i hede. Matr.nr. 1b, Hulmose: Høj i skel til matr.nr. 4p, Dyrvig m.fl.
Undersøgelsehistorie  (11)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 4 F.h.; stort gravet Hul i Midten. Bevoksning: 1980: Lyng

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, kaldet Kjeldbækhøj. 1.70 M. høj, 20 M. i Diam. Overfladen er ujævn med mindre Huller. Lynggroet i Hede. (Overført fra 180603, sbnr. 61) Bevoksning: 1980: Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kjeldbæk Høj" 2 x 20 m. Lyngklædt i hede. I skel til Hoven, Aadum og Boris sogne. tingl. 21/2-51

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, [[Kjeldbækhøj"]] 1 1/4 x 10 m. Lynggroet i hede. [[(I skel til mtr.nr: Dyrvig 4k; Hulmose 1b og Gundesbøl 6d)]]

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kjeldbæk Høj". I Skel til Aadum og Hoven Sogne. Fredet Bevoksning: 1980: Lyng

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2414/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,0 x 23,0 x 20,0 m. Affladet top, lav sænkning, 0,5 x 3 m. i V-del af top, gl. rævegrav? Højområdet markeret med cementpæle og forsynet med skilt: "Fredet Oldtidsminde etc., Lejrkommandanten". Læhegn plantet indtil ca. 2-3 m. fra højfod mod Ø og V, ældre hegn. Skelpæle til det militære område nedgravet, hul, 0,75 x 0,75 m., ukendt dybde, mod V i en afstand af ca. 2 m., mod Ø ca. 2,5 m. Der pløjes vel tæt på mod S. Kaldes "Keldbækhøj" på kortene. Filmnr. skal forstås sådan, at der er taget 2 fotos, ikke efter hinanden, men to forskellige steder på filmen. Sb.nr. angives på et af kortene for Borris Sogn til at være 159a. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn, fritliggende høj i punkt mellem 3 kirkesogne. Ved genbesigtigelse (i forb. med de andre høje på det militære område) 3.11.1981: Det oplyses af terrænets skovfoged, at hegnet ikke er militærets, men ejeren af højens S-dels. Samme ejer har i hegnet SØ for højen flere træskure opstillet indenfor 100 m.-zonen. Ejeroplysning på skema. SUA Senere tilføjelse: Ved Fredningsnævnets besigtigelse 6.4.82 blev skurene krævet flyttet udenfor 100 m.-zonen, hegnet er plantet lovligt i 50'erne. Genbesigtigelse næppe nødvendig. Bevoksning: 1980: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)