Abildtrup Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-35

Fredningsnr.
250512

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1932, 2 m omkring stenen, Geodætisk Institut. "Abildtruphøj", 2,40 x 18 m; gammel, flad, tilgroet udgravning i top, 2 små, gamle huller i vest- og sydvest-fod. På top et GI-mærke. Lyng- og krat- groet i ager. Matr.nr. 3o: Høj i skel til matr.nr. 3v, St. Fjelstervang, sydlige del.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 8', gl. Udgravn. i Midten + nyere i Siden (kartoffelkule). Höi af den toppede Type; hvor Grundfladens Diameter skjönnes ikke at overstige Höiden mere end 5 gange. Höi, som enten er overplöiet el. har mindre Udgravning; men hvor dog Centralgraven skjönnes uforstyrret. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1883 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Abildtrup høj" 18 x 2,4 m st. Gammel, flad, tilgroet udgravning i top, 2 små, gamle huller i vest- og sydvestfod. På top et G.I-mærke. Lyng- og kratgroet i ager. tingl 2 m om stenen G.I. 23/8 1932

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Abildtruphøj"; som fritekst; alt tilgroet; bevokset med græs, løvkrat, løv- og fyrretræer; i ager ud mod vej; ca. 2 m. fra nordlig højfod står en gl. større hølade (træskelet delvist dækket med blikplader); parallelt med laden udgår ca. 2 m. fra nordlig højfod et nyere læhegn. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)