Blåbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-54

Fredningsnr.
250518

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Blåbjerg", 2,80 x 22 m; toppen fladt afgravet, i midten et 2 m bredt, 1 m dybt hul, side og fod mod øst og syd meget forrodet, alt dog nu tilgroet. Græs- og lynggroet. I ager. Matr.nr. 2c: Høj i skel til matr.nr. 1b, Abildtrup.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 8'-9', en Deel af den bortført, ligesom en Kreds af store Steen, der har omgivet Höien. Höi af den toppede Type; hvor Grundfladens Diameter skjönnes ikke at overstige Höiden mere end 5 gange. Höi, som enten er overplöiet el. har mindre Udgravning; men hvor dog Centralgraven skjönnes uforstyrret. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1883 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Blåbjerg" høj 22 x 2,8 m st. Toppen er fladt afgravet, i midten et 2 m bredt, 1 m dybt hul, side og fod mod øst og syd meget forrodet, alt dog nu tilgroet. Græs- og lynggroet i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Blåbjerg"; toppen fladt afgravet med tre store sænkninger; den største ca. 4 m. i diam. brugt som bålplads; side og fod mod øst og syd meget hullet, alt tilgroet; i krattet på sydlig højside ligger en metaltønde; bevokset med græs, løvkrat og et løvtræ; i et hegnskryds i ager. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)