Gildehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-57

Fredningsnr.
25056

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Militærvæsen, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
"Gildehøj", 2,20 x 13 m; tyskerne har gravet 4 dybe, firkantede huller ind i højen fra nordvest, vest, sydvest og nordøst, hvert 1 x 1,5 m stort og til bunden, ellers uskadt, centrum urørt. Lynggroet i hede. Matr.nr. 3c og 3i, Abildtrup: Høj i skel til matr.nr. 1e, St. Ahle.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 5', velbev. Höi af den toppede Type; hvor Grundfladens Diameter skjönnes ikke at overstige Höiden mere end 5 gange. Höi, der er velbevaret, uden Spor af gl. el. nye Udgravninger eller anden Overlast. Bevoksning: 1991: Lyng, Løvkrat og Løvtræer

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gildehøj" 13 x 2,2 m st. Tyskerne har gravet 4 dybe, firkantede huller ind i højen fra nordvest, vest, sydvest og nordøst, hvert 1 x 1,5 m stort og til bunden, ellers uskadt, centrum urørt. Lynggroet i hede. Bør udbedres, hvilket let kan gøres. Bevoksning: 1991: Lyng, Løvkrat og Løvtræer

1951 Museal restaurering
Journal nr.: 100/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jornalen kunne ikke genfindes.

1951 Museal restaurering
Journal nr.: 100/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen restaureret.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Gildehøj"; affladet top med rende mod syd; ellers som fritekst; alt tilgroet; bevokset med lyng, græs samt løvtræer og -krat; i kant af blandskov ud mod ager. Bevoksning: 1991: Lyng, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)