Barde Sande
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-67

Fredningsnr.
250438

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,50 x 10 m; østlige trediedel nylig overpløjet i brandbælte (vil gro til igen), resten fyrregroet i plantage. NMI: Fra sb. 64-68 strækker sig et flyvesandsområde, hvis klitter ofte ligner høje meget. Måske er der flere høje. Modsat er der mulighed for at een eller flere af sb. 65a, 66a-b, 67a-b er naturlige. Sb. 64, 65b, 68 er sikre høje.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 5', velbevaret Høi af den toppede Type; hvor Grundfladens Diameter skjønnes ikke at overstige Høiden mere end 5 gange. Høi, som er velbevaret, uden Spor af gl. el. nye Udgravninger eller anden Overlast. Bevoksning: 1991: Lyng og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 10 x 1,5 m st. Østlige trediedel nylig overpløjet i brandbælte (vil gro til igen). Resten fyrregroet i plantage. Fra sb. 64-68 strækker sig et flyvesandsområde, hvis klitter ofte ligner høje meget. Måske er der flere høje. Modsat er der mulighed for at een eller flere af sb. 65a, 66a-b, 67 a-b er naturlige. Sb. 64, 65b, 68 er sikre høje.

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; hul i top, ca. 3 m. i diam. 0,5 m. dybt med rævegrav; noget ujævne sider; alt tilgroet; bevokset med lyng og fyrkrat; i plantage. Prøvehul: Se 2504:41. 5.11.91 og 27.4.92 Dette er høj nr. 38; passer også med fredningsplejekortet. Den ligger IKKE ud i brandbæltet men ca. 10 m. V derom. Højen ligger i et ret nylig tilplantet område med lærk og nåletræer. Aftalt med skovfogeden (navneoplysning på berejserskema), at træerne på højene og i deres 2 m. bælte fjernes. MB + CL Bevoksning: 1991: Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)