Barde Sande
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-66

Fredningsnr.
250439

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m, nordfod afskåret af vej, ellers urørt. Lyngklædt i brandbælte. NMI: Fra sb. 64-68 strækker sig et flyvesandsområde, hvis klitter ofte ligner høje meget. Måske er der flere høje. Modsat er der mulighed for at een eller flere af sb. 65a, 66a-b, 67a-b er naturlige. Sb. 64, 65b, 68 er sikre høje.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Diverse vind og vanderosion
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 2'-3', affladet på Toppen ved gl. Udgravn. og Blæsten, da dette Terrain er berøvet sit Vegetationsbælte ved Hededannelse Høi af den flade Type; hvor Grundfladens Diameter meget betragteligt (mere end 5 gange) overstiger Høiden. Høi, som enten er overpløiet el. har mindre Udgravning; men hvor dog Centralgraven skjønnes uforstyrret. Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høij 10 x 1 m st. Nordfod afskåret af vej, ellers urørt. Lyngklædt i brandbælte. Fra sb. 64-68 strækker sig et flyvesandsområde, hvis klitter ofte ligner høje meget. Måske er der flere høje. Modsat er der mulighed for at een eller flere af sb. 65a, 66a-b, 67 a-b er naturlige. Sb. 64, 65b, 68 er sikre høje.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højens nordfod er afskåret af skovvej. Toppen ujævn med lav sænkning. Ø-lige højside uregelmæssig. Højen er bevokset med græs og revling samt enkelte, gamle fyrretræer. Beliggende i ældre beplantning. Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)