Barde Sande
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-66

Fredningsnr.
250437

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 4 m, urørt. Fyrregroet i plantage. NMI: Fra sb. 64-68 strækker sig et flyvesandsområde, hvis klitter ofte ligner høje meget. Måske er der flere høje. Modsat er der mulighed for at een eller flere af sb. 65a, 66a-b, 67a-b er naturlige. Sb. 64, 65b, 68 er sikre høje.
Undersøgelsehistorie  (5)
1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 4 m. Fredet Bevoksning: 1992: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4 x 1 m st. Urørt. Fyrregroet i plantage. Fra sb. 64-68 strækker sig et flyvesandsområde, hvis klitter ofte ligner høje meget. Måske er der flere høje. Modsat er der mulighed for at een eller flere af sb. 65a, 66a-b, 67 a-b er naturlige. Sb. 64, 65b, 68 er sikre høje.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; sænkning i top, ca. 4 m. i diam., knap 1/2 m. dyb; plantefurer henover høj i NS-lig retning, beplantede med gran (4-5 år gl.) og lærketræer; i plantage. Prøvehul: Se 2504:41. 5.11.91 og 27.4.92 Dette må være nr. 37, idet den (bortset fra de andre tinglyste høje) er den eneste høj i området, der kan være en gravhøj. Højen ligger tæt V for nr. 38. MB + CL 27.4.92 Høj. I centrum en sænkning, 0,5 x 0,5 m. Dér, hvor højen er sat af på mb. findes ingen høj. Der er mange småhøje i området, sandsynligvis sandflugtshøje. Denne høj er, bortset fra de andre tinglyste høje, den eneste, der "lugter af" gravhøj. Højen ligger i et område med unge nåle- og lærketræer. Aftalt med skovfogeden (navneoplysning på berejserskema), at han fjerner træer på højene samt i deres 2-m. zone. Bevoksning: 1992: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)