Barde Sande

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-67

Fredningsnr.
250440

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tidligere C-høj tinglyst med følgende tekst: ********************************** Høj, 1,5 x 10 m.
Undersøgelsehistorie

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,3 x 9 m, overpløjet, frigivet Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj ca. 1,3 x 9 m, nylig overpløjet i brandbælte (vil gro til igen). Frigivet til sløjfning /9-1951/ Se bag i rejsen). Fra sb. 64-68 strækker sig et flyvesandsområde, hvis klitter ofte ligner høje meget. Måske er der flere høje. Modsat er der mulighed for at een eller flere af sb. 65a, 66a-b, 67 a-b er naturlige. Sb. 64, 65b, 68 er sikre høje.

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2404:40, Status: C

1951 Aflysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; gl. plantefurer over højen i NS-lig retning beplantet med små grantræer, birketræer og lærketræer (4-5 år gl.); ellers bevokset med græs i østsiden ud mod brandbælte, og lyng; i plantagekant. Prøvehul: Se 2504:40. 5.11.91 og 27.4.92 Dette må være den aflyste nr. 40 (sb. 67b). Fod og side i brandbælte. Højen er den midterste af de 3 østlige høje. MB + CL Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2005 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

Foto, detalje
Foto, oversigt