Barde Sande
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-68

Fredningsnr.
250441

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Statsplantagen ejer kun matr.nr. 5o. Høj, 2 x 16 m; flad, tilgroet sænkning i top, ellers uskadt. Lyng- og fyrre- groet i plantage. NMI: Fra sb. 64-68 strækker sig et flyvesandsområde, hvis klitter ofte ligner høje meget. Måske er der flere høje. Modsat er der mulighed for at een eller flere af sb. 65a, 66a-b, 67a-b er naturlige. Sb. 64, 65b, 68 er sikre høje. Matr.nr. 5o: Høj i skel til matr.nr. 5r, Barde.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 6' lidt affladet på Toppen (Blæsten) Høi af den toppede Type; hvor grundfladens Diameter skjønnes ikke at overstige Høiden mere end 5 gange Høi, som enten er overpløiet el. har mindre Udgravning; men hvor Centralgraven skjønnes uforstyrret. Bevoksning: 1991: Mos og Nålekrat/-træer

1883 Diverse vind og vanderosion
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 16 x 2 m st. Flad, tilgroet sænkning i top, ellers uskadt. Lyng- og fyrregroet i plantage. Fra sb. 64-68 strækker sig et flyvesandsområde, hvis klitter ofte ligner høje meget. Måske er der flere høje. Modsat er der mulighed for at een eller flere af sb. 65a, 66a-b, 67 a-b er naturlige. Sb. 64, 65b, 68 er sikre høje.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; lav sænkning i top; bevokset med mos, græs og væltede gl. fyrretræer i nåleplantage, i kant af ager. Prøvehul i højside: Græstørv - ca. 1/2 m. mørk, gråbrun/sort, let sandblandet muld - grågult sand. Bevoksning: 1991: Mos og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)