Dallund Folehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080610-14

Fredningsnr.
341514

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Randsten?

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/10 1920 Clara Blixen-Finecke Afmærkn.: FM 14/10 1920 En rund høj, tværmål oprindelig 25 m, højde 2,50 m. I 1950 på- begyndte ejeren en sløjfning, hvorved i højens midte fremkom en stenalders hellekiste, indvendig 3,40-3,50 m lang, 1,30 m bred. Der er 4 dæksten. Højen restaureredes af Fyens Stiftsmu- seum jan. 1952. Over halvdelen af højfylden er fjernet i nord- og østsiden; tværmål er derfor nu kun 12-15 m. Træbevokset, i Dallund Folehave.
Undersøgelsehistorie  (10)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skoven Folehaves nordvestlige Udkant er en Jordhøj, c. 60' i Tværmaal, 6' høj, flad foroven; en Vej gaar over den og i øvrigt er den stærkt bevokset med ung Opvækst (Gravhøj?). Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

1950 Planering ved byggeri/anlæg
Fyns Stiftsmuseum

1950 Anmeldelse fra privat
Fyns Stiftsmuseum
Ved bortgravning af højen afdækkedes en stor hellekiste. Kisten blev gennemgravet uden fund af oldsager. Ca. 2 m syd for indgangen til kisten fandtes et miniaturesværd, kniv, ragekniv, nål og dobbelknap af bronze, liggende sammen mellem hånd- og hovedstore sten.

1952 Museal restaurering
Fyns Stiftsmuseum
Restaurering af hellekisten. I forbindelse hermed fandtes lidt brændte ben i højfylden, antagelig fra den forstyrrede grav syd for kisten.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund høj i Dallund Folehave, tværmål oprindelig 25 m, højde ca. 2,50 m. Træbevokset. I 1950 påbegyndte ejeren sløjfning, hvorved i højens midte fremkom en stenalders hellekiste, indvendig 3,40-3,50 m lang, 1,30 m bred. Der er 4 dæksten. Højen restaureredes af Fyens Stiftsmuseum januar 1952. Over halvdelen af højfylden er fjernet i nord- og østsiden. Højens tværmål er derfor nu kun 12-15 m.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund, hvælvet høj, oval højfod, 15 m N-S, 9 m Ø-V. Stærkt afgravet ved den østlige side. Ved højens nord-østlige side, et synligt stenkammer, der går ind i højen. Stenkisten er orienteret Ø-V, bestående af 11 bæresten, 5 mod N, og 5 mod S. Oven på disse hviler 4 store dæksten, hvor den østligste er synlig i højsiden, hvor den sammen med sine bæresten danner et synligt rektangulært indgangshul i højsiden på 0,9x0,5 m. Det 3,5 m lange kammer afsluttes inde i højen med en svær bæresten for enden. Kammerets bredde indvendig 1,3 m. Den synlige østlige dæksten har en bredde på 1,80 m. 4 m fra højfoden i mod NV ligger i skovbunden en stor sten 0,7x0,8x0,7 m. Umiddelbart foran indgangsåbningen ligger en del hovedstore sten. Højen er bevokset med træer og krat, og ligger kun 10 m fra skovkanten. Mål: 2,5x15x9 m. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)