Jyndhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-70

Fredningsnr.
250442

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Jyndhøj", langdysse, 42 m lang i nord-syd, 10 m bred, 0,50 m høj; overfø- get med flyvesand, hvori der nylig er gravet huller; herved er blottet 3 randsten i øst, 1 i vest, alle væltede. Græsgroet på et udyrket areal. Der er store chancer for, at alle stenene findes under flyvesandet. NMI: Det er måske tvivlsomt om der er ubetinget fredningsværdig, men ejeren var velvilligt indstillet, og langdysser er jo sjældne i Vestjylland.
Undersøgelsehistorie  (13)
1883 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 3'-4', forstyrret, omtrent alle Stenene bortførte, da ...[ulæseligt navn]... Herning - Ringkjøbing blev anlagt. Høi som enten er aldeles sløifet el. dog skjønnes total ødelagt Bevoksning: 1991: Græs

1931 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 137/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 137/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: 137/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forbindelse med opgravningen af sten fra "Jyndhøj" til skærveslagning er der, i følge H. P. Hansen, fundet en sleben tyndnakket flintøkse. Øksen stammer formentlig fra det ødelagte gravkammer.

1931 Museal besigtigelse
Journal nr.: 137/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af lokalitet sb.nr. 70 grundet fremkomst af store sten ved stentagning fra fortidsmindet. Der er sandsynligvis tale om sten, der allerede nævnes i Præsteindberetningerne fra 1638 og 1766. Forstanderen for Herning Museum H.P. Hansen udtrykker ønske om at få sb.nr. 70 fredet, og beder museumsinspektør C. Neergaard om at tage sig af sagen.

1932 Museal besigtigelse
Journal nr.: 137/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
C. Neergaard overlader det til H.P Hansen fra Herning Museum at vurdere om der skal gåes videre med en eventuel fredning af sb.nr. 70. Det nævnes endvidere, at det formentlig er lægen Thierry fra Videbæk, der har afsat sb.nr. 70 og 71 forkert på Generalstabskortene.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Enkelte Sten siges anvendte ved Broen over Abildaa, umiddelbart N. for Barde By. Broen nu omsat og Sten ligger nu ved Broen (1932). [Sb.nr.] 70 og 71 er paa Generalstabskortet ombyttede. Langdyssen [sb.] nr. 70 ligger Vest for Hedevejen, Gravhøjen [sb.] nr. 71 Øst for Vejen, der hvor Generalstaben ogsaa har Højsignatur. Bevoksning: 1991: Græs

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Jyndhøj" langdysse 42 m lang i nord-syd, 10 m bred, 0,5 m høj overføget med flyvesand, hvori der fornylig er gravet huller, hvorved er blottet 3 randsten i øst, 1 i vest, alle væltede. Græsgroet på et udyrket areal. Der er store chancer for, at alle stenene findes under flyvesandet!! Disse 2 punkter [sb.nr. 70 og 71] ombyttede i den tidligere sognebeskrivelse Det er måske tvivlsomt, om den [sb.nr 70] er ubetinget fredningsværdig, men ejeren var velvilligt indstillet, og langdysser er jo sjældne i Vestjylland.

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse af "Jyndhøj"; græsgroet flyvesand gør at højen syner større, men oprindelige mål gentaget; tilgroet hul, ca. 8 x 3 m., 0,5 m. dybt i østsiden af højens sydende; tilgroet hul, ca. 3 m. i diam., 0,5 m. dybt, i vestsiden af højens sydende; tilgroet hul, ca. 4 m. i diam., 0,5 m. dybt, i midten af højens nordende; evt. randsten er ikke synlige; bevokset med græs i et opdyrket areal. Der er to hjulspor langs højmidten i NS-lig retning. Aftalt med ejer at der ikke fremover køres på højen. Bevoksning: 1991: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)