Barde Sande
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-71

Fredningsnr.
250443

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2,5 x 15 m; gammel, tilgroet gravning i top og ud mod sydøst, ellers velbevaret. Lyngklædt på et udyrket areal.
Undersøgelsehistorie  (13)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 5'-6', lidt affladet på Toppen Høi af den toppede Type; hvor Grundfladens Diameter skjønnes ikke at overstige Høiden mere end 5 gange Høi, som enten er overpløiet el. har mindre Udgravning; men hvor dog Centralgraven skjønnes uforstyrret. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal besigtigelse
Journal nr.: 137/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb.nr. 71 besigtiges formentlig samtidig med sb.nr. 70. Øjensynligt ønsker både lodsejer og H.P. Hansen at frede begge fortidsminder, skønt det primært er sb.nr. 70, der omtales i sagsakterne.

1931 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 137/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal besigtigelse
Journal nr.: 137/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb.nr. 71 besigtiges af C.Neergaard samtidig med sb.nr. 70, med henblik på en eventuel fredning. I følge C.Neergaard er gravhøjen sb.nr. 71 i en "ynkelig" forfatning, da den kort forinden er blevet udgravet helt til bunden af lodsejer O.Madsens bror. C.Neergaard henstiller til, at gravhøjen reetableres før en eventuel fredningssag påbegyndes. Herefter overdrages sagen til forstander for Herning Museum H.P.Hansen. Det nævnes endvidere, at det formentlig er lægen Thierry i Videbæk, der i 1883 har afsat sb.nr. 70 og 71 forkert på Generalstabskortet.

1932 Privat udgravning
Journal nr.: 137/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen fuldstændig udgravet til Bunds af OM's Broder i 1931/32. [Sb.nr.] 70 og 71 er paa Generalstabskortet ombyttede. Langdyssen Nr. 70 ligger Vest for Hedevejen, Gravhøjen Nr. 71 Øst for vejen, der hvor Generalstaben ogsaa har Højsignatur. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 15 x 2,5 m st. Gammel, tilgroet gravning i top og ud mod sydøst, ellers velbevaret. Lyngklædt på et udyrket areal. Disse to punkter [sb.nr. 70 og 71] ombyttede i den tidligere sognebeskrivelse.

1950 Privat restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det fremgår ingen steder, at højen skulle være blevet reetableret. Dette må dog være sket i et vist omfang, j.v.f. NM "Gule Fredningslister" nedenfor.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Jyndhøj"; tilgroet nedgravning, ca. 5 x 3 m., op til 0,5 m. dyb, i top, med udførsel mod SØ; bevokset med græs og lyng i græsareal i ager. Frisk markstensdynge ca. 8 m. V for højfod, ca. 5 x 3 m. og 0,5 m. høj. Aftalt med ejer at markstensdyngen fjernes inden årets udgang. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)