Brunshøj?
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-74

Fredningsnr.
250444

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m, nordfod pløjet for nær, toppen affladet og lidt forrodet, men tilgroet; i nordvest-siden et stykke ubevokset på grund af løsgående høns. Græsgroet med nogle graner på, i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 5'-6', gl. Udgravn. i Midten Høi af den toppede Type; hvor Grundfladens Diameter skjønnes ikke at overstige Høiden mere end 5 gange Høi, som entener overpløiet el. har mindre Udgravning; men hvor dog Centralgraven skjønnes uforstyrret. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Formentlig identisk med den høj, som kaldes Brunshøj. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 16 x 2 m st. Nordfoden pløjet, toppen affladet og lidt forrodet, men tilgroet. I nordvestsiden et stykke ubevokset på gr. af løsgående høns. Græsgroet med nogle graner på, i ager.

1950 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; affladet top med mindre sænkning; nordfod i en ca. 0,5 m. høj brink; alt tilgroet undtagen et par m. af brinken i NV (grantræer skygger); bevokset med græs, løvkrat, løv- og grantræer, mellem gårdsplads og ager. Der er plantet 5 graner (2 år gl.) over østfoden i NS-lig retning; et hønsehus/garage (muret på sokkel) er gravet 1-2 m. ind i sydlig højfod, med cementfliser lagt ind over højsiden, hvorpå er placeret en olietank op ad muren, huset er opført først i 60'erne i en tidligere afgravning af højsiden (høns); aftalt med ejer (ejeroplysninger på berejserskema), at de 6 graner og en lærkeplante flyttes til 5 m. ud fra høj inden 1. aug. 1991. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)