Brunbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-75

Fredningsnr.
250445

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/3 1930, 2 m omkring stenen. "Brunbjerg Høj", 2,30 x 20 m, gammelt tilgroet indhak i østsiden, ellers velbevaret. På top GI.-sten. Græsgroet i have.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 7'-8', gl. Udgravn. i Midten Høi af den toppede Type; hvor Grundfladens Diameter skjønnes ikke at overstige Høiden mere end 5 gange Høi, som enten er overpløiet el. har mindre Udgravning; men hvor dog Centralgraven skjønnes uforstyrret. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brunbjerg" høj, 20 x 2,3 m st. Gammelt, tilgroet indhak i østside, ellers velbevaret. På top G.I sten. Græsgroet i Have. G.I 17/3 1930 2 m. omkr. sten.

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Brunbjerg høj"; GI-sten på top (1930); større myretue på SV-lige højside; gl. tilgroet indhak, ca. 2 x 3 m. til bunds, i østsiden; bevokset med mos, løvkrat, løvtræer og gl. fyrretræer; i tilgroet gl. have. Nyere granplantage helt ind til SV-lige højfod (4 planter i 5 m. zonen, 2 år gl.); aftalt med ejer at de 4 planter flyttes udenfor 5 m. zonen inden 1. aug. 1991. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)