Knivsbæk Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-97

Fredningsnr.
250450

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Knivsbæk høj", 2,10 x 15 m; stor, åben, omtrent tilgroet udgravning i mid- ten, 3,5 m i diameter, 3/4 m stort, hvorfra en snæver gang ud mod sydvest. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 6', nyere Udgravn. i Midten Høi af den toppede Type; hvor Grundfladens Diameter skjønnes ikke at overstige Høiden mere end 5 gange Høi, som enten er overpløiet el. har mindre Udgravning; men hvor dog Centralgraven skjønnes uforstyrret. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Knivsbæk Høj" 15 x 2,1 m st. Stor, åben omtrent tilgroet udgravning i midten, 3,5 m i diam, 0.75 m stor, hvorfra en snæver gang ud mod sydvest. Lyngklædt i ager. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Knivsbæk høj"; tophul som i fritekst, tilgroet, med rævegrav; rævegrav i nordfod; bevokset med græs, lyng og løvkrat, i ager op ad hegn i vest; et op til 3 m. højt nyere læhegn er plantet i 4 rækker mellem højfod (helt ind til højfod) og det gl. granhegn i vest: Ses ikke på læhegnsplan. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)