Abildtrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-94

Fredningsnr.
25055

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,60 x 12 m; flad, tilgroet sænkning i øst, sydfod afpløjet tidligere, ellers velbevaret. I ager. NMI: Overpløjet første gang i oktober 1949 ved hedeopdyrkning, vil blive til- sået med græs.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 5', gl. Udgravn. i Midten. Höi af den toppede Type; hvor Grundfladens Diameter skjönnes ikke at overstige Höiden mere end 5 gange. Höi, som enten er overplöiet el. har mindre Udgravning; men hvor dog Centralgraven skjönnes uforstyrret. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 625/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 12 x 1,6 m st. Flad, tilgroet sænkning i øst, sydfod afpløjet tidligere, ellers velbevaret. Overpløjet første gang i oktober 1949 ved hedeopdyrkning, vil blive tilsået med græs. I ager. Beskadigelse lovet udbedret. J.nr. 625/50 tingl 30/1 1951

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 625/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; flad tilgroet sænkning fra top og ned over østsiden; tilgroet indhak i tidligere overpløjet sydfod; tilgroet sænkning øverst i NV-siden; højspændingsmast ca. 11 m. NV for højfod; bevokset med græs og løvbuske i ager. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)