Barde Dige

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-96

Fredningsnr.
250456

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Forsvarsvold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)
Ildsted, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

"Barde Dige", gammel forsvarsvold, 3,4 - 4,9 m bred ved foden, 1,0 x 1,5 m bred ovenpå, 0,80 - 1,5 m høj, 636 m lang, forløber fra 3 m fra Abildå 172 m mod nordøst, derefter 464 m mod NNØ indtil 3 m fra Vorgod å. Af moderne gen- nembrydninger findes en vej midt på, en grøft 15 m fra sydvestenden; ellers uskadt. De nordligste 23 m er der udyrket vest for diget, og her ses en tydelig voldgrav, ca. 2 m bred, ca. 0,30 - 0,70 m dyb. Ovenpå diget er et granhegn; i ager, men ikke pløjet nær på noget sted. Matr.nr. 4a: "Barde Dige" i skel til matr.nr. 3a, Barde. NMI: Langs østsiden er ved pløjning fundet mange ildsteder.
Undersøgelsehistorie

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Grøft ved byggeri/anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Barde Dige". Gammel forsvarsvold 3,4-4,9 m bred ved foden, 1,0-1,5 m bred ovenpå, 0,8-1,5 m høj, 636 m lang, forløber fra 3 m fra Abildå, 172 m mod nordøst, derefter 464 m mod nordnordøst indtil 3 m fra Vorgodå. Af moderne gennembrydninger findes en vej midtpå, en grøft 15 m fra sydvestenden, ellers uskadt. De nordligste 23 m er der udyrket vest for diget, og her ses en tydelig voldgrav, ca. 2 m bred, ca. 0,3-0,7 m dyb. Ovenpå diget et granhegn; i ager, men ikke pløjet noget sted. (Langs østsiden er der ved pløjning fundet mange ildsteder).

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Barde dige"; som fritekst; dog idag ca. 7 m. fra Abildå og 4 m. fra Vorgod Å; grusvejen der bryder igennem midt på har skabt en åbning på ca. 3 m., hvor det sydlige voldsnit er delvist tilgroet; granhegnet på diget er over 35 år gl.; i ager. Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

sydlige del af diget set fra NØ
nordlige del set fra syd
set fra øst
Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt