Baunsbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-106

Fredningsnr.
250451

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Baunsbjerg", langhøj, 21 m i øst-vest, 7 m bred, 1,80 m høj, ret uskadt, vestfoden overpløjet. Græsgroet i ager. På top en G.I.-kote af cement. NMI: Ejeren har fornylig pløjet hele højen een gang, for af jævne huller og skader, hvorefter han har tilsået den med græs, og den vil ikke komme under plov mere.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 2'-3', gl + nyere Udgravn. (Kartoffelkuler). Höi af den flade Type; hvor Grundfladens Diameter meget betragteligt (mere end 5 gange) overstiger Höiden. Höi, som enten er overplöiet el. har mindre Udgravning; men hvor dog Centralgraven skjönnes uforstyrret. Bevoksning: 1991: Græs

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunsbjerg", langhøj 21 m i øst-vest, 7 m bred, 1,8 m høj. Ret uskadt, vestfoden overpløjet. Græsgroet i ager. På top en G.I. kote af cement. Ejeren har fornylig pløjet hele højen een gang, for at jævne gamle huller og skader, hvorefter han har tilsået den med græs, og den vil ikke komme under plov mere. tingl 5/2 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bavnsbjerg"; GI-punkt i vestlig del af top; ujævn top med heste(?)-afskrabning i øst-, vest- og i nordside, alle let mos- og græsgroede; bevokset med græs, op ad hegn i græsmark; nyt "læhegn" ca. 6 m. NV for høj, med retning NNØ-SSV; ca. 6 m. SV for højfod er gravet et ca. 2 x 1 m., 0,5 m. dybt hul ved granhegnet, her ligger også byggerester og plastik efter påbegyndt hulebyggeri. Ligger bagved parcelhusområde. Bevoksning: 1991: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)