Gryssing Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-115

Fredningsnr.
250452

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Gryssinghøj", 3,60 x 17,50 m; fornylig istandsat efter tyske ødelæggelser nu helt velformet, måske lidt nærpløjet i sydøst-syd-sydvest. (Ejeren lovede at udlægge 1 plovfure her). Græsgroet i ager. Matr.nr. 5a: Høj i skel til matr.nr. 9a af Vorgod.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 5'-6', flere gl og nyere Udgravn. 2 Bronzesværd skulde for faa Aar Siden være funden i en [ulæseligt]. Høi af den toppede Type. Bevoksning: 1991: Græs

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gryssing Høj" 17,5 x 3,6 m st. Fornylig istandsat efter tyske ødelæggelser, nu helt velformet, måske lidt nærpløjet i sydøst, syd og sydvest (ejeren lovede at udlægge en plovfure her). Græsgroet i ager. tingl 5/2 1951

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Gryssinghøj"; flad top med 3 små dyregange; meget stejle sider med 6 smalle stier opad; 2 tilgroede afgravninger i sydsiden; nordfod fortsætter ned i en nedgravning til sportsplads; bevokset med græs, i græsbevokset fritidsareal. Ligger i parcelhuskvarter i kant af sportsplads (skolens). Bevoksning: 1991: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)