Ravnshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-7

Fredningsnr.
190525

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 1905:25 Gravhøj. 15 m N-S, 7 m Ø-V og 1,3 m høj. Sænkning i top og øverst i vestsiden. Højfod afgravet i øst og vest. I skel i ager.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Egebjerg ligge:...Ravnshøj paa Matr. No. 6a...

1900 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, ca 1,5 M. h. Foden er på alle Sider afgravet og afpløjet. I nordre Side ses en større, delvis dog nogenlunde overfladisk Indgravning. Flere mindre Beskadigelser. Centralgraven synes bevaret. Græsgroet i Ager.

1921 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indsendelse af skiferhængesmykke og flintspids.

1921 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skiferhængesmykke og lancetformet flintspids fundet i Ravnshøj.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj, 1 x 20 m. Et Skel gaar over Midten af den. Den vestlige Del beplantet. Den kunde give et Resultat (Stenalder).

1945 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 1,5 m.høj. Foden afgr. og afpløjet. I N-Side større overfl. Indgravning. Højen saa stærkt afgravet på alle Sider at den opr. Højform helt er deform. Telefonmast anbragt i Top. Gaar i eet med Markskeldige. Beplantet med Lægraner. Græsklædt i Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

720 Oversigt set fra NØ
718 oversigt set fra S
oversigt 3591