Pilegaard
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-1

Fredningsnr.
190524

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, over halvdelen bortgravet, ca. 1 m høj. Lynggroet med fyr i udkant af ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Sydosthjørnet af Pilegaards Mark Matr No. 1a, vest for Egebjerg, findes 2de smaa Høje [sb. 1-2], der begge ere opbrudte.

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. Over Halvdelen er bortgravet fra Syd og overskaaret af en Vej. Ogsaa nordre Side er afgravet; mulig kunde dog Centrets lavere Dele være bevarede; nu ca. 1 M. h. Lynggroet i Ager.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet og græsklædt Høj i Ager. 14 x 6 x 1 1/4 m. Den sydlige Halvdel nu bortkørt. Nu gaar Vejen paa den Side.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, over Halvdelen bortgravet, ca. 1 m. høj. Lynggroet med Fyr i Udkant af Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)