Pilegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-2

Fredningsnr.
19059

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 15 m. Stort hul i top. N-side afgravet af vej. Lynggroet med gra- ner og fyr i ager.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Sydosthjørnet af Pilegaards Mark Matr No. 1a, vest for Egebjerg, findes 2de smaa Høje [sb. 1-2], der begge ere opbrudte.

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca 1,5 M. h., 15 M. br. I Toppen ses et 3-4 M. dybt og indtil 2/3 M. dybt Hul med Udgang mod Nø. Nordre Side er afgravet ved en Vej. Højen er formentlig udgravet; den er lynggroet og ligger i Ager.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt og beplantet Høj i Ager. 14 x 1 3/4 m med en ældre Gravning i Midten, ca. 3/4 m dyb.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 15m. Stort Hul i Top. N.Side afgravet af Vej. Lynggroet med Graner og Fyr i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

3601 set mod S