Egebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-4

Fredningsnr.
190510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Ø-side afgravet i ældre tid. Dybere, nu eftergroet hul i top. Overfladen hullet efter nyplantet fyr. Lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Hedebrinken Matr No. 3, øst for [sb. 1-2], er en middelstor noget hengravet Høj...

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 M. h., 15 M. br. Østre Side synes noget afgravet i ældre Tid. Forblæst; Højen er lynggroet og ligger i Hede. Kan fredlyses.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt og nybeplantet Høj i Hede. 14 x 1 3/4 m med en ældre Gravning i Midten, 2 1/2 x 3/4 m, ikke til Bunden.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Ø.side afgr. i ældre Tid. Dybere nu eftergravet Hul i Top. Overfl.hullet efter nyplantet Fyr. Lyngr. i Plantage.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)