Egebjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-17

Fredningsnr.
19058

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,7 x 16 m. I top mindre hul. Ø-side afgravet og overpløjet. Ø-højfod beplantet med graner. Lynggroet i agerskel.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa det sydøstre Hjørne af Huslodden Matr No. 79a af Bjerg husene findes en middelstor flad Høj,...

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,7 M. h., 16 M. br. I Toppen ses et mindre, overfladisk Hul; østre Side er afgravet og overpløjet. Lynggroet, i Ager. Nær dette Mindesmærke er på Strandgaards Kort afsat endnu en Høj, som kan være undgaaet min Opmærksomhed.

1945 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt og beplantet Høj i Ager, 14 x 2 m, med en mindre og ældre Gravning i Midten. Nu ca. 15 Træer "vind]?[fældet".

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 16m. I Top mindre Hul. Ø.Side afgr. og overpløjet. Ø.Højfod beplantet med Graner. Lynggroet i Agerskel.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra SV
set fra N
set fra ØNØ
3602 oversigt set mod S